عنوان: دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای سازمان فضایی ایران

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، خیابان شهید سلطانی(سایه)، شماره 34

کد پستی: 1967734113

تلفن گویا: 23344-9821+            داخلی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها: 2201

فکس: 22029000-021

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16:30

آدرس وب‌سایت: www.isa.ir

پست الکترونیک:


آمار خلاصه   سازمان فضایی ایرانسامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0 - 1400/07/01